Różnice między stałym kontraktem a kontraktem z Interim

01-01-2021
Difference between Fixed contract and contract with Interim

Belgia oferuje wiele możliwości pracy, w różnych sektorach, a co za tym idzie – różne formy zatrudnienia, m.in. praca poprzez Interim albo praca z bezpośrednim kontraktem w firmie. Istnieje też samozatrudnienie, ale skupimy się na dwóch pierwszych opcjach. Jako, że panuje wiele mitów na temat tego, która z nich jest bardziej atrakcyjna dla pracownika, dokonaliśmy porównania obu tych form, aby lepiej przybliżyć jaki mają wpływ na sytuację zawodową / finansową pracownika.

Rodzaj kontraktu, który zawierasz z pracodawca i jest niezwykle ważny. W dużej mierze warunkuje pewność zatrudnienia, a co za tym idzie wiele aspektów Twojego życia. I tak kontrakt na czas nieokreślony ułatwi Ci na przykład wynajęcie domu, ale daje mniej elastyczności i jest trudniej go szybciej zakończyć, jak to jest w przypadku pracy przez Interim.

 

CZYM JEST PRACA PRZEZ INTERIM? 

Praca prze interim to, tzw. Praca tymczasowa, której ostatecznym celem może być otrzymanie po określonym czasie stałego kontraktu. Aby pójść do pracy jako tzw. pracownik tymczasowy, w pierwszej kolejności należy zapisać się do wybranego biura Interim ( https://praca.accentjobs.be/pl/nasze-biura). Interimy pracują z różnymi firmami, które zlecają im poszukiwanie pracowników. Interim może zaproponować pracę na krótki lub dłuższy okres czasu. Twoim oficjalnym pracodawcą jest Interim, który wysyła Cię do pracy w konkretnej firmie.

 

BEZPOŚREDNI KONTRAKT U PRACODAWCY 

To typ kontraktu zawierany bezpośrednio z firmą. W tym wypadku interim nie pośredniczy w formalnościach, a wszelka komunikacja odbywa się między firmą a pracownikiem. Kontrakt może być na czas określony lub nieokreślony.

znalezienie
kontrakt
dni swiat
choroba
cizaza
korona

Pensja

Określenie minimalnego wynagrodzenia jest jednym z ważnych aspektów dbania o prawa pracownika. Zarówno jako pracownik interim jak i na stałym kontrakcie, masz prawo do uczciwej płacy, zgodnej z przepisami.

Twoja pensja brutto jest kwotą, która znajduje się na Twojej umowie. Z tej sumy odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz RSZ ( podatek socjalny). To co zostaje, to Twoja pensja netto. RSZ jest stały i wynosi 13,07 % z Twojej pensji brutto.

#BBD0E0 »

pensja