Pieniądze wakacyjne

22-05-2023
Vacation money

Jednym z dodatkowych świadczeń wypłacanych pracownikom na podstawie belgijskich umów jest dodatek wakacyjny.
Co się dzieje? Gdzie? Kiedy? Odpowiedź znajdziesz poniżej.


Następujące informacje są głównie przeznaczone dla osób zatrudnionych na podstawie umowy przez agencję pracy tymczasowej. W przypadku osób zatrudnionych na stałe bezpośrednio w firmie wiele zależy od rodzaju pracy i sektora, w którym działa firma.

Nie jesteś pewien sytuacji związanej z Twoim pracodawcą? Najlepiej zapytaj.

Jak można otrzymać pieniądze na wakacje?

Istnieją dwa rodzaje pieniędzy na wakacje:

  1. Podwójne wynagrodzenie wakacyjne (pracownicy/Arbeider/Ouvrier)
  2. Prosta rekompensata - tylko urzędnicy/bedienede/pracownicy administracyjni i urzędnicy korzystają z kontynuacji wypłaty wynagrodzenia podczas urlopu.

Otrzymują oni pieniądze na wakacje od swojego pracodawcy.

Wynagrodzenie wakacyjne dla pracowników zarządzane jest przez Narodowy Urząd do Spraw Urlopu Rocznnego (RJV/ONVA). Narodowy Urząd otrzymuje składki od pracodawców, a następnie rozdziela świadczenia wakacyjne.
Bardzo ważne jest przekazanie numeru konta bankowego do RJV/ONVA.

W skrócie:

  • Tylko osoby z umową o pracę, będące pracownikami lub urzędnikami, mają prawo do pieniędzy na wakacje.
  • Termin płatności: koniec maja/początek czerwca.
  • Ile: 15,38% rocznego wynagrodzenia brutto.
  • Płatne przez: RJV/ONVA (Publiczna Służba Urlopu Rocznnego) - pracownik tymczasowy.
  • Przekazałeś swój numer konta bankowego RJV/ONVA.

* Pieniądze na wakacje są wypłacane na podstawie wynagrodzenia z poprzedniego roku, na przykład:
W maju/czerwcu 2023 r. otrzymasz pieniądze obliczone na podstawie zarobków z 2022 r.

Jeśli firma zamyka się zbiorowo i nie przysługuje Ci urlop/pieniądze na wakacje, związek zawodowy może pomóc Ci w tym okresie.
Związek zawodowy oferuje świadczenie tylko w okresie zbiorowego zamknięcia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z zagranicznymi biurami Accent.