Zbiorowe zamknięcie podczas świąt

19-06-2024
We're closed

W Belgii nawet krótkoterminowe umowy, takie jak tygodniowe umowy, są objęte przepisami prawa pracy, w tym minimalnymi płacami, godzinami pracy, bezpieczeństwem w miejscu pracy i zbiorowymi przerwami.

W Belgii zbiorowe letnie przerwy w działalności firm są powszechną praktyką, szczególnie w sektorach takich jak budownictwo i przemysł. Podczas okresu zbiorowego zamknięcia pracownicy często muszą korzystać z corocznych urlopów. Daty tych zamknięć są zazwyczaj ustalane z wyprzedzeniem przez pracodawcę. Podczas zbiorowego zamknięcia pracownicy, którzy nie mogą pracować i nie mają wystarczającej liczby dni urlopowych, mogą być uprawnieni do zasiłków dla bezrobotnych tymczasowo, pod pewnymi warunkami, takimi jak praca w ostatni dzień przed i pierwszy dzień po zamknięciu, dostarczenie certyfikatu C3.2A do instytucji wypłacającej (związek zawodowy lub dodatkowy fundusz zasiłków dla bezrobotnych – HVW/CAPAC) itp. To pomaga częściowo zrekompensować utratę dochodów w tym okresie.

Skorzystaj z tych korzyści i dokonaj wyboru, który najlepiej odpowiada Twojej sytuacji zawodowej!